world cup là gì WSOP 2021

    • Người chơi được tài trợ: 11
    • Ngân sách: $ 10.000
    • Ngày: Tháng 11 năm 2021
Đọc đánh giá ở đây

Những bức ảnh: