James Head là một người cho phép làm móng tay chiến đấu vào cuối tuần này ở New Jersey tại UFC 159. Trên tấm công cụ của Jon Jonnes-chael Sonnen Sonnen Light Strolve Championship Fight, người bản địa Oklahoma gặp Nick Catone trong cuộc gặp gỡ của Thettive. Nó nên là một phế liệu giải trí và chúng tôi rất vui mừng được bảo vệ bằng kim cương để tìm kiếm chiến thắng thứ ba của anh ấy trong Octagon. Như mọi khi, có thể chiến thắng tốt nhất chiến thắng và cho tất cả các cuộc chiến tranh ở đây, uống có trách nhiệm, bảo vệ cổ và bảo vệ các loại hạt của bạn!