Không phải là chúng tôi đang lấy tín dụng cho người bắt Tim Federowicz, nhà chạy vài tuần trước, nhưng người chơi Cubs đã tweet cho chúng tôi điều này:

"Cảm ơn @Kim cương Cho các thanh trượt mới. Mặc ở đó trong trò chơi Westerday, chúng tôi đã thắng và tôi đánh một người homer. Tốt hơn tin rằng tôi đang mặc chúng một lần nữa ”


Hình ảnh cộng với! 


Taylor Davis cũng hài lòng hơn với thiết bị của mình, tweet: 

“Yêu hệ thống bảo vệ mới. Điều này cảm thấy tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ bóng chày nên được kiểm tra chúng.


Có ba trò chơi được lên kế hoạch vào cuối tuần này và chúng tôi rất vui mừng để xem liệu các ứng dụng Gear của chúng tôi (không phải trên TV trực tiếp hay bất cứ điều gì, chúng tôi nhận được rằng Jockstraps và Athletic Cup cần phải được xử lý với BBS LLBAKETES) là Milwaiee trên Milwauc Brewers, Người khổng lồ San Francisco và Mariners Seattle!