Di chuyển kim cương trong tuần này là mục tiêu của chiến binh UFC 25-14 gần đây Brad Pickett. Cựu vô địch hạng lông Lồng Raga của Anh chiến đấu ra khỏi London, Anh và thi đấu như một chiến binh trong đội UFC tự kiếm (5) chiến đấu trong đêm, (1) Knockout của đêm và (1) đệ trình đêm.


Xem động thái của anh ấy trong tuần tại đây: