• Gửi cho chúng tôi một tin nhắn
 • Chi tiêu $175 và nhận được miễn phí vận chuyển hoặc $15 giá phẳng vận chuyển trên toàn thế giới

  0

  Giỏ hàng của bạn trống

  Điều khoản dịch vụ

  ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

  TỔNG QUAN

  Trang web này được điều hành bởi Diamond MMA. Trong suốt trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Diamond MMA. Diamond MMA cung cấp trang web này, bao gồm tất cả các thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người sử dụng, điều kiện của bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

  Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua một thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản Dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu ở đây và/hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

  Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không được truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản Dịch vụ này được coi là một đề nghị, việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng trong các Điều khoản Dịch vụ này.

  Bất kỳ tính năng mới hoặc công cụ nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật và/hoặc thay đổi trên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng tải bất kỳ thay đổi nào cấu thành việc chấp nhận những thay đổi đó.

  Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

  PHẦN 1 - ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

  Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn đại diện rằng bạn ít nhất là tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn, hoặc rằng bạn là độ tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ của bạn sử dụng trang web này.
  Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép, cũng như bạn, trong việc sử dụng Dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật nào trong thẩm quyền của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền).
  Bạn không được truyền bất kỳ giun hoặc virus hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
  Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ của bạn ngay lập tức.

  PHẦN 2 - ĐIỀU KIỆN CHUNG

  Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai vì bất kỳ lý do nào bất cứ lúc nào.
  Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của kết nối mạng hoặc thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.
  Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ, hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp, mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.
  Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được bao gồm để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

  PHẦN 3 - TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này là không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không cần tư vấn các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này là rủi ro của riêng bạn.
  Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm của bạn là giám sát các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

  PHẦN 4 - SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

  Giá cho sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần báo trước.
  Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.
  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá cả, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ.

  PHẦN 5 - SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)

  Một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể trả lại hoặc trao đổi theo Chính sách Trả lại của chúng tôi.
  Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hiển thị càng chính xác càng tốt màu sắc và hình ảnh của sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.
  Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để hạn chế việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc thẩm quyền. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp. Chúng tôi có quyền hạn chế số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng sản phẩm bất cứ lúc nào. Bất kỳ đề nghị nào đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều bị vô hiệu khi bị cấm.
  Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn mua hoặc thu được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc rằng bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

  PHẦN 6 - TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ TÀI KHOẢN

  Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, hạn chế hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc vận chuyển. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với e-mail và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng được thực hiện. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng, trong bản án duy nhất của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, đại lý hoặc nhà phân phối.

  Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật nhanh chóng tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết.

  Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính sách Trả hàng của chúng tôi.

  PHẦN 7 - CÁC CÔNG CỤ TÙY CHỌN

  Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng không có bất kỳ quyền kiểm soát cũng như đầu vào.
  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy” như hiện tại” và “khi có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.
  Bất kỳ việc sử dụng các công cụ tùy chọn nào được cung cấp thông qua trang web hoàn toàn thuộc rủi ro và quyết định của riêng bạn và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.
  Chúng tôi cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và/hoặc các tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này.

  PHẦN 8 - LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

  Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.
  Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba, hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

  PHẦN 9 - NHẬN XÉT NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ CÁC BÀI NỘP KHÁC

  Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài nộp cụ thể nhất định (ví dụ như dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện hoặc cách khác (gọi chung là 'bình luận'), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng bất kỳ phương tiện nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ ý kiến nào trong sự tin tưởng; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ ý kiến nào.
  Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo quyết định của mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, phỉ báng, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc gây phản đối hoặc vi phạm tài sản trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản Dịch vụ này.
  Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, cá tính hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý thêm rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu libeling hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm, hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào liên quan. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả, giả vờ là người khác ngoài chính bạn, hoặc cách khác gây nhầm lẫn chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ ý kiến nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ ý kiến nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

  PHẦN 10 - THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Việc gửi thông tin cá nhân của bạn thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

  PHẦN 11 - LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ THIẾU SÓT

  Thỉnh thoảng có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tình trạng sẵn có. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa chữa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót, và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng).
  Chúng tôi không cam kết không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin giá cả, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới được quy định áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, nên được thực hiện để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

  PHẦN 12 - SỬ DỤNG BỊ CẤM

  Ngoài các điều cấm khác được quy định trong Điều khoản Dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của trang web: (a) vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) kêu gọi người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật pháp quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang , hoặc pháp lệnh địa phương; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bênh vực, vu khống, chênh lệch, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, độ tuổi, nguồn gốc quốc gia, hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai hoặc gây hiểu lầm; (g) tải lên hoặc truyền tải vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng dưới bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web, trang web khác hoặc Internet có liên quan; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) thư rác, lừa đảo, pharm, lý do, nhện, thu thập dữ liệu hoặc cạo; (j) vì bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào liên quan, trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào của bạn vì vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm.

  PHẦN 13 - TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
  Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.
  Bạn đồng ý rằng thỉnh thoảng chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
  Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ này là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ được (trừ khi được quy định rõ ràng bởi chúng tôi) được cung cấp 'như là 'và 'có sẵn' cho việc sử dụng của bạn, mà không có bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý của khả năng bán hàng, chất lượng có thể bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và không vi phạm.
  Trong mọi trường hợp Diamond MMA, giám đốc, cán bộ, nhân viên, công ty liên kết, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại, hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc hậu quả nào, bao gồm, mà không giới hạn lợi nhuận bị mất, mất doanh thu, tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm (bao gồm sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc cách khác, phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ, hoặc cho bất kỳ sản phẩm nào khác yêu cầu bồi thường liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào (hoặc sản phẩm) được đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi được khuyên về khả năng của họ. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm về các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, tại các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật.

  PHẦN 14 - BỒI THƯỜNG

  Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại Diamond MMA và cha mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên, vô hại từ bất kỳ khiếu nại hoặc nhu cầu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham khảo, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

  PHẦN 15 - KHẢ NĂNG PHÂN CHIA

  Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó vẫn có thể thực thi trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, và phần không thể thi hành được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản Dịch vụ này, như vậy không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

  PHẦN 16 - CHẤM DỨT

  Các nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.
  Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.
  Nếu trong phán quyết duy nhất của chúng tôi, bạn không, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền đến và bao gồm cả ngày chấm dứt; và/hoặc do đó có thể từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào).

  PHẦN 17 - TOÀN BỘ THỎA THUẬN

  Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.
  Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế bất kỳ thỏa thuận, thông tin liên lạc trước đó hoặc đương thời đề xuất, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước của Điều khoản Dịch vụ).
  Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được hiểu chống lại bên soạn thảo.

  PHẦN 18 - PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH

  Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của 2970 Maria Avenue #123 Northbrook Illinois US 60062.

  PHẦN 19 - THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

  Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang này.
  Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi trên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ trang web của chúng tôi để biết thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sau khi đăng tải bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này cấu thành việc chấp nhận những thay đổi đó.

  PHẦN 20 - THÔNG TIN LIÊN LẠC

  Các câu hỏi về Điều khoản Dịch vụ nên được gửi đến chúng tôi tại info@.