Thật khó để tin rằng đây là từ 4 năm trước. Diamond có một chặng đường dài nhưng chính nhờ vào những thứ điên rồ như thế này và đưa các loại hạt của mình vào dòng giúp Gloded Diamond phát triển khả năng bảo vệ háng tốt nhất trên Trái đất! Và yên tâm, Craig vẫn sẵn sàng thực hiện những "pha nguy hiểm" đáng sợ này để đảm bảo kim cương làm những gì được hỗ trợ để làm. 

Tất cả những gì đang được nói, người không thích xem một anh chàng bắn nut ... thậm chí được bảo vệ an toàn. Vui thích! 


 

Xem thêm video kim cương.