Chúng tôi rất vui mừng khi có người bạn tốt của mình, Joe Lauzon, trở lại cho một động thái khác trong tuần này! Joe tham gia với chúng tôi để dạy cho tất cả mọi người phiên bản của anh ấy về một tam giác đã được sửa đổi.


Lauzon là một chuyên gia 27-13 từ Bridgewater, Massachusetts.


Kiểm tra anh ấy trên.

Twitter @joeauzon  

https://www.facebook.com/joeauzon/


Xem tam giác sửa đổi của Joe ngay tại đây: