lin vao bong WSOP tháng 6/tháng 7 năm 2016

    • Người chơi được tài trợ: 7
    • Ngân sách: $ 20.000
Đọc đánh giá ở đây

Video:

. 0,0,0.0.4)

. 0,0,0.4)

. 0,0,0.0.4)

. 0,0,0.0.4)

Những bức ảnh: