Đối với Di chuyển kim cương trong tuần này, chúng tôi cầu nối bạn và sắp tới Brendan Allen. Brendan chiến đấu với Học viện đấu sĩ của Clementi ở Slidell, LA. Anh ấy hiện đang 7-1 và đang chiến đấu vào ngày 23 tháng 6 tại Houston Texas.


Xem bên dưới khi Brendan chia sẻ sự yêu thích của mình từ một kết thúc tam giác. Chú ý Rich Clementi gây rối với anh ta khi Brendan giới thiệu động thái của anh ta.