Không thực sự, nhưng Diamond (@diamondm) tiếp cận với một trong những nhân vật nổi bật nhất của MMA, "Big" John McCarthy, và anh ấy thích thiết kế và cảm nhận của chúng tôi. Anh ta đã đủ may mắn để tránh bị bắn nut cho đến nay. Khi anh ta bị đánh xuống đó khi đeo kim cương, anh ta sẽ nhận ra tiềm năng bảo vệ đầy đủ của sản phẩm. Chúng tôi rất vinh dự rằng người đàn ông đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để bảo vệ các vận động viên chuyên nghiệp sẽ được hưởng thiết bị an toàn của chúng tôi! 

Bạn nghĩ rằng "John lớn" John mong muốn Hen Hen nghe và xem? Càng nhiều kim cương mà mặc đi, anh ta sẽ càng ít lo lắng về việc dừng háng.