Tuần này, máy bay chiến đấu hạng nhẹ UFC Joe Lauzon Tham gia với chúng tôi để dạy cho mọi người những động thái đầu tiên của anh ấy (anh ấy sẽ trở lại trong nhiều tập hơn).

Lauzon là một chuyên gia 27-13 từ Bridgewater, Massachusetts.

Kiểm tra anh ấy trên.
Twitter @joeauzon    https://www.facebook.com/joeauzon/

Xem Joe's Move of the Week ngay tại đây: