Chúng tôi ở đây tại Diamond MMA đã rất ấn tượng với loại trực tiếp của Conor McGregor của Ireland tại UFC trên Fuel 9 ở Stockholm, Thụy Điển vào cuối tuần này.Brad Pickett đại diện cho Anh trong 15 phút tuyệt vời so với Mỹ/Liên minh MMA của Mike Easton.Cả hai người đã mang về nhà 60 khoản tiền thưởng cho việc thực hiện.Đó là rất nhiều niềm vui để xem. 


Chúng tôi đã luôn được chấp thuận khi chúng tôi nhận được một trật tự quốc tế bởi vì điều đó có nghĩa là giấc mơ của chúng tôi bắt đầu ở Trung Tây ở đây ở Mỹ Reaches đạt đến Bordes của chúng tôi để giúp Hoples nói rằng cạnh tranh an toàn liên tục trên toàn thế giới. Chúng tôi đã nhận được một e-mail vào cuối tuần này trong khi chúng tôi xem các trận đánh từ một chiến binh ở Na Uy, người tự bảo vệ mình bằng kim cương. Chúng tôi đã rất hồi hộp! 


Vì vậy, chúng tôi muốn nói một lời cảm ơn lớn đến:

Sttian Tramas "MA Menace" Nesheim và Haugesund MMA ở Na Uy!