Diamond MMA được thành lập bởi một nhóm vận động viên và nhà thiết kế cam kết giải quyết vấn đề chấn thương háng trong các môn thể thao có tác động cao.Võ thuật hỗn hợp chuyên nghiệp đầy thời gian hết thời gian do những cú đánh đau đớn cho háng.Những khoảnh khắc này phá vỡ dòng chảy của một cuộc chiến và gây rối cho tinh thần cạnh tranh.

Nhóm của chúng tôi đã đặt ra để giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi.

Sau nhiều năm nghiên cứu sâu về sinh lý học con người, khoa học vật liệu và các môn thể thao tác động cao, rõ ràng không có hệ thống nào trên thị trường có khả năng bảo vệ vận động viên trong các môn thể thao có tác động cao khỏi mọi chấn thương tiềm ẩn. Nhận thấy sự cần thiết của một cuộc cách mạng bảo vệ háng, hệ thống nén kim cương MMA và hệ thống thể thao đã ra đời. Thiết kế sáng tạo của chúng tôi dựa trên chuyên môn của các máy bay chiến đấu và vận động viên chuyên nghiệp trên khắp thế giới.
  

  

 

    

Kim cương Craig

Người sáng lập và Giám đốc điều hành

Alex Coriano 

Nhà thiết kế Leaad

Brian Witlin

Ban giám đốc