Chúng tôi tại Diamond Pride bản thân trên Cup bảo vệ háng cao cấp của chúng tôi. Được xây dựng thành jock ngắn nén hơn, chúng tôi đã cung cấp một hệ thống an toàn hoàn chỉnh cho các ... kim cương nhất của bạn, cho tất cả các vận động viên, từ các máy bay chiến đấu võ thuật hỗn hợp, võ sĩ, cầu thủ bóng chày và bất kỳ môn thể thao nào khác có thể tạm dừng Các hành động và làm cho khán giả vặn vẹo. YouTube có rất nhiều bức ảnh hạt không thoải mái, chúng tôi ước chúng tôi có một cỗ máy thời gian để bảo vệ tất cả những gì đã sẵn sàng hạnh phúc. Trong phần tuần này, chúng tôi trở lại một trận bóng chày Nhật Bản và hy vọng người bắt bóng này đã hồi phục thay vào đó để tiếp tục chơi bóng chày và có toàn bộ trẻ em, một ngày nào đó tiếp tục chơi để chơi để chơi bóng và nhận được một số bảo vệ kim cương!