Chúng tôi nợ Joe Rogan rất nhiều, vì anh ấy là một người ủng hộ lớn (không có ý định chơi chữ) của Diamond MMA trong nhiều năm.Anh ấy thậm chí đã cố gắng làm hỏng trang web ban đầu của chúng tôi nhiều năm trước với tiếng hét đầu tiên của các sản phẩm của chúng tôi trong chương trình của anh ấy.Trong một chương trình gần đây với Greg Fitzsimmons, Joe đã tham gia vào những gì anh ấy yêu thích về Diamond MMA.


Kiểm tra nó dưới đây: 


"Có một công ty tên là Diamond MMA và tôi có chiếc cốc khi tôi làm Jiu-Jitsu. Đó là một bản nén ngắn với tất cả các dây đai được tích hợp và chiếc cốc này, giống như một chiếc xốp có thể sử dụng được và sau đó. , ngoài cạnh, thay vào đó, và một cao su rất cứng bao phủ bao tải và sau đó nó rất vừa vặn với cơ thể của bạn. Bạn có thể bị đá vào những quả bóng khá khó khăn với những cải tiến khổng lồ. Khi tôi còn là một đứa trẻ, chúng tôi không có cái đó.